Перейти к: навигация, поиск

Шаблон:Бывшие жители Конохагакуре


Бывшие жители Конохагакуре

Leaf-symbol.jpg

Бывшие жители
Aburame Muta · Gekkō Hayate · Hatake Sakumo · Hyūga Hizashi · Hyūga Neji · Jiraiya · Katō Dan · Might Dai · Morino Idate · Namikaze Minato · Nara Shikaku · Nawaki · Orochimaru · Rin · Rokushō Aoi · Sarutobi Asuma · Sarutobi Hiruzen · Senju Hashirama · Senju Tobirama · Senju Tōka · Shimura Danzō · Shin · Torune · Tsurugi Misumi · Uchiha Fugaku · Uchiha Inabi · Uchiha Itachi · Uchiha Madara · Uchiha Mikoto · Uchiha Obito · Uchiha Sasuke · Uchiha Shisui · Uchiha Tekka · Uchiha Teyaki · Uchiha Uruchi · Uchiha Yakumi · Uchiha Yashiro · Uzumaki Kushina · Uzumaki Mito · Yakushi Kabuto · Yamanaka Fū · Yamanaka Inoichi


Этот шаблон вставляется в статью с помощью кода {{Бывшие жители Конохагакуре}}. Используй этот шаблон только в статьях персонажей Конохагакуре.